Łódzki Ogród Zoologiczny

ZOO w Łodzi

Historia ZOO

Nasz ogród zoologiczny powstał na ostatnim skrawku dawnej Puszczy Łódzkiej i graniczy  obecnie z przepięknym i największym w Łodzi kompleksem parkowym, potocznie zwanym Park na Zdrowiu.

Dokładna data otwarcia Ogrodu Zoologicznego pozostaje nieznana, natomiast przyjmuje się, że nastąpiło to w momencie ukończenia budowy parkanu okalającego, co miało miejsce w drugim półroczu 1938 roku.

Pierwszym mieszkańcem naszego Zoo był jeleń Boruta, który jak historia głosi przywędrował do centrum miasta i został złapany na placu Reymonta.

W początkowym okresie w ogrodzie zamieszkały jedynie sarny i jelenie, przywiezione z parku Poniatowskiego.

W końcu 1944 r. w Ogrodzie Zoologicznym stan zwierząt wynosił ok. 550 sztuk (117 gatunków), były to zwierzęta zakupione między innymi ze spalonego cyrku Hergotta: wielbłądy, niedźwiedzie brunatne, wilki, lwy, słoń, tygrys, osły, hiena oraz puchacz.

W latach 1953 – 1957 nastąpił szybki rozwój ogrodu, w trakcie którego przeprowadzono szereg modernizacji. W tym czasie rozbudowano wiele wybiegów dla zwierząt: pawianów, wybiegi dla zwierząt kopytnych, akwarium i wiwarium. Niektóre elementy zabudowy przetrwały do dnia dzisiejszego.

Następne lata to kolejne zmiany, modernizacje, ulepszenia wybiegów i nowe zwierzęta. W chwili obecnej opiekujemy się 2140 zwierzętami, przedstawicielami 310 gatunków.

Jesteśmy jedynym Ogrodem Zoologicznym w Polsce, w którym można zobaczyć ariranie, czyli wydry olbrzymie. Jako pierwsi w Polsce, w roku 1996 sprowadziliśmy lwy azjatyckie,  dziś są one jedną z największych atrakcji naszego ogrodu.

Nasze Zoo od 1975 należy do Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA), a od 1991 Zoo uczestniczy w Międzynarodowym Systemie Rejestracji Gatunków Species360. W roku 1993 zostaliśmy  członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).

W 2017 roku podpisaliśmy umowę na budowę Orientarium – ogromnego pawilonu hodowlano – wystawienniczego, w którym ma zamieszkać fauna z południowo - wschodniej Azji, między innymi słonie indyjskie, orangutany sumatrzańskie i niedźwiedzie malajskie.

Facebook
Instagram