Cennik

CENNIK BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.11.2020 roku
Rodzaj biletu sezon wiosenno-letni (22.03–31.10) sezon jesienno-zimowy (01.11–21.03)
Bilet normalny 30zł 25zł
Bilet ulgowy 25zł 20zł
Bilet rodzinny (2 dorosłych i 1 dziecko) 75 zł 60 zł
Bilet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 95 zł 75 zł
Imienna roczna karta wstępu - normalna 150 zł  
Imienna roczna karta wstępu - ulgowa 120 zł  
Podstawa prawna: Uchwała nr 46/2020 Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z dnia 01.11.2020 r.    

Informujemy, że:
ważność wszystkich imiennych, rocznych kart wstępu zakupionych do dnia 11.03.2020 roku, zostaje przedłużona o 3 miesiące.

 1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+, osobom niepełnosprawnym.
 2. Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej (lub orzeczenie o niepełnosprawności) oraz Miejska Karta Seniora 60+.
 3. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do ukończenia 3. roku życia, osobom niepełnosprawnym do 16 roku życia wraz z opiekunem, osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem, inwalidom wojennym i wojskowym, przewodnikom i pilotom turystycznym wprowadzającym grupę minimum dziesięcioosobową, opiekunom grup szkolnych (jeden bezpłatny bilet na każde rozpoczęte 10 osób w grupie). Warunkiem skorzystania z bezpłatnego wstępu przez osoby wyżej wymienione jest okazanie właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienie (legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji inwalidzkiej, itp.).
 4. Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego połowę należnej kwoty wynikającej z cennika. Zniżka dotyczy wyłącznie zakupu jednorazowych biletów wstępu. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest posiadanie karty w momencie zakupu biletu.
 5. Imienny bilet roczny uprawnia do wejścia na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość zwiedzającego.
 6. Przy jednorazowym zakupie powyżej 10 biletów obowiązuje zniżka w wysokości 10% obowiązującej ceny biletów.
 7. Przy jednorazowym zakupie powyżej 100 biletów, możliwe jest uzyskanie zniżki od obowiązujących cen. Wysokość rabatów negocjowana jest indywidualnie. Zarząd Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o. w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę na bezpłatny wstęp lub udzielić zniżki od obowiązujących cen.
CENNIK PRELEKCJI EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.06.2020 roku
Prelekcja edukacyjna 12 zł/os. + koszt biletów wstępu  
Prelekcja edukacyjna wyjazdowa 400 zł  
Prelekcja urodzinowa 400 zł  
Opłata za uczestników w karmieniu lemurów Katta* 200 zł/2 osoby  
Szkolenie specjalistyczne * od 25 zł/os.  
Spacer grupowy z przewodnikiem (marzec - wrzesień) 8 zł/os. + koszt biletów wstępu  
Podstawa prawna: Uchwała nr 25/2020 Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z dnia 30.06.2020 r.    
 1. Bezpłatna prelekcja edukacyjna przysługuje dzieciom do ukończenia 3 roku życia.
 2. Prelekcje edukacyjne odbywają się miesiącach październik - marzec. Maksymalna liczebność grupy 29 osób.
 3. Prelekcja urodzinowa obejmuje prelekcję edukacyjną wraz z pokazem zwierzą oraz karmienie lemurów Katta dla grupy dzieci liczącej max. 10 osób. Udział każdej kolejnej osoby to 20 zł (max. liczebność grupy to 20 os.).
 4. Udział każdej kolejnej osoby uczestniczącej w karmieniu lemurów Katta - 50,00 zł/max. liczebność grupy 6 osób.

*rezerwacja terminów trening@zoo.lodz.pl

** wysokość opłaty zależna jest od rodzaju szkolenia, cena obejmuje koszt biletu wstępu, informacja dział edukacyjny (42 632 75 09, wew. 292).PŁATNOŚCI:

 • W kasie biletowej - gotówką i kartami płatniczymi
 • Biletomaty - tylko kartami płatniczymi
 • Zakup biletów online
 • Płatność  przelewem (dotyczy instytucji publicznych) - w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury pod warunkiem dostarczenia do kasy zoo wypełnionego upoważnienia.

 


FAKTURY:

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. jest obowiązany wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (Art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT), w następujących terminach:

 1. w przypadku gdy nabywcą jest podatnik (przedsiębiorca) - nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów
  lub wykonano usługę (Art. 106i ust. 1 Ustawy o VAT),
 2. w przypadku gdy nabywcą jest niepodatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) - nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, pod warunkiem, że zgłoszenie żądania wystawienia faktury nastąpi do końca miesiąca,
  w którym została zawarta transakcja,
 3. w przypadku gdy nabywcą jest niepodatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) - nie później niż 15-go dnia od dnia zgłoszenia żądania, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym została zawarta transakcja.

Faktury wysyłamy pocztą tradycyjną lub elektroniczną na wskazany w formularzu adres. Formularz dostępny jest w kasie biletowej.

Facebook
Instagram