Cennik

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.04.2019 roku
Rodzaj biletu sezon wiosenno-letni (22.03–31.10) sezon jesienno-zimowy (01.11–21.03)
Bilet normalny 20 zł 15 zł
Bilet ulgowy 12 zł 8 zł
Bilet rodzinny (2 dorosłych i max. 2 dzieci) 48 zł 35 zł
Imienna roczna karta wstępu - normalna 120 zł  
Imienna roczna karta wstępu - ulgowa 70 zł  
Prelekcja edukacyjna * 12 zł/os. + koszt biletów  
Prelekcja edukacyjna wyjazdowa ** 400 zł  
Prelekcja urodzinowa *** 400 zł  
Szkolenie specjalistyczne **** od 25 zł/os.  
Podstawa prawna: Uchwała nr 29/2019 Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z dnia 14.08.2019 r.    
 1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+, osobom niepełnosprawnym.
 2. Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej (lub orzeczenie o niepełnosprawności) oraz Miejska Karta Seniora 60+.
 3. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do ukończenia 3. roku życia, osobom niepełnosprawnym do 16 roku życia wraz z opiekunem, osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem, inwalidom wojennym i wojskowym, przewodnikom i pilotom turystycznym wprowadzającym grupę minimum dziesięcioosobową, opiekunom grup szkolnych (jeden bezpłatny bilet na każde rozpoczęte 10 osób w grupie). Warunkiem skorzystania z bezpłatnego wstępu przez osoby wyżej wymienione jest okazanie właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienie (legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji inwalidzkiej, itp.).
 4. Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego połowę należnej kwoty wynikającej z cennika. Zniżka dotyczy wyłącznie zakupu jednorazowych biletów wstępu. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest posiadanie karty w momencie zakupu biletu.
 5. Przy jednorazowym zakupie powyżej 100 biletów, możliwe jest uzyskanie zniżki od obowiązujących cen. Wysokość rabatów negocjowana jest indywidualnie. Zarząd Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o. w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę na bezpłatny wstęp lub udzielić zniżki od obowiązujących cen.
 6. Imienny bilet roczny uprawnia do wejścia na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość zwiedzającego.
 7. Przy jednorazowym zakupie powyżej 40 biletów obowiązuje zniżka w wysokości 10% obowiązującej ceny biletów.

* Maksymalna liczebność grupy to 29 osób. Cena za prelekcję dla grupy poniżej 10 osób wynosi 120,00 zł.

** Prelekcje wyjazdowe odbywają się w miesiącach październik - marzec. Maksymalna liczebność grupy 29 osób.

*** Cena obejmuje prelekcję edukacyjną wraz z pokazem zwierząt oraz karmienie lemurów Katta dla grupy dzieci liczącej  max. 10 osób. Udział każdej kolejnej osoby to 20 zł (max. liczebność grupy 20 os.).

**** Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju szkolenia, cena obejmuje koszt biletu wstępu, informacja: dział dydaktyczny.PŁATNOŚCI:

 • W kasie biletowej - gotówką.
 • Biletomaty - gotówką i kartami płatniczymi
 • Zakup biletów online
 • Płatność  przelewem - w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury możliwa jest jedynie za dostarczeniem w dniu wizyty do kasy zoo wypełnionego upoważnienia. Faktury wystawiane są w kasie biletowej (dla grup zorganizowanych: firm, szkół, przedszkoli, itp.)

FAKTURY:

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. jest obowiązany wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (Art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT), w następujących terminach:

 1. w przypadku gdy nabywcą jest podatnik (przedsiębiorca) - nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów
  lub wykonano usługę (Art. 106i ust. 1 Ustawy o VAT),
 2. w przypadku gdy nabywcą jest niepodatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) - nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, pod warunkiem, że zgłoszenie żądania wystawienia faktury nastąpi do końca miesiąca,
  w którym została zawarta transakcja,
 3. w przypadku gdy nabywcą jest niepodatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) - nie później niż 15-go dnia od dnia zgłoszenia żądania, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym została zawarta transakcja.

Faktury wysyłamy pocztą tradycyjną lub elektroniczną na wskazany w formularzu adres. Formularz dostępny jest w kasie biletowej.