Urodziny w ZOO

Jeśli szukacie niepowtarzalnej imprezy urodzinowej, która spełni marzenia Waszego dziecka o bezpośrednim spotkaniu ze zwierzętami to wybór jest prosty. Zamów urodziny w łódzkim ZOO!

W programie:

 • Pokaz oswojonych zwierząt, czyli przybliżymy dzieciom świat zwierząt, obalamy mity i nieprawdziwe opinie na ich temat. Dla chętnych jest też możliwość dotknięcia zwierząt.
 • Karmienie lemurów (dzieci powyżej 4 roku życia) - spotkaj się z rodziną Króla Juliana i zobacz, co jest ich przysmakiem, zostań kelnerem Ich Królewskich Mości, poznaj historię dynastii. 
 • Pogadanka edukacyjna: ciekawostki o zwierzętach, anegdoty o naszych podopiecznych, niezwykłe zwyczaje zwierząt.

Cena: 400 zł w tym w/w atrakcje + bilety wstępu dla grupy 10 dzieci + 2 opiekunów.

Zapewniamy:

 • niezapomnianą, jedyną w swoim rodzaju przygodę i wspomnienia
 • możliwość wynajmu sali na posiłek (tort, napoje itp. we własnym zakresie)
 • możliwość zamówienia przyjęcia cateringowego (ajenci na terenie ZOO)
 • zniżka w parku linowym

Zarezerwuj urodziny w ZOO

Fomularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy urodzin w ZOO

Wypełnij wszystkie pola, aby przesłac formularz


Podstawa  prawna  obowiązku  informacyjnego:  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

 1. Dane  transakcyjne,  w  tym  dane  osobowe,  podane  przy rezerwacji  urodzin  w  ZOO przetwarzane  są  przez  Miejski  Ogród  Zoologiczny  w  Łodzi    Sp.  z  o. o.  z  siedzibą w (94 – 303)  Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (dalej: administrator).
 2. Jeśli    chcesz    skontaktować    się    z    nami    wyślij    wiadomość    na    adres    mailowy sekretariat@zoo.lodz.pl.
 3. W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mail: iod@zoo.lodz.pl.
 4. Cel  przetwarzania  danych  osobowych:  obsługa  transakcji  i  dopełnienie  wymogów  prawa  w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. b, c i f  RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie przez okres  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  pomiędzy  stronami  z  tytułu  transakcji  lub obowiązującego  prawa.  W  każdym  momencie  przetwarzania  danych  osobowych    Miejski Ogród   Zoologiczny  w   Łodzi    Sp.  z  o.  o.  kieruje  się  zasadami  ograniczenia  celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
 6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy obsługi klienta, osoby zajmujące się księgowością, zabezpieczeniem informatycznym oraz kadra kierownicza.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących  swojej  osoby,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informuję,  iż  Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  innym  podmiotom  z   wyjątkiem   tych,   które   są   uprawnione   do   ich   uzyskania   na   podstawie   przepisów obowiązującego prawa.
Facebook
Instagram