Łódzki Ogród Zoologiczny

Rola ogrodów zoologicznych

Postrzeganie ogrodów zoologicznych jako miejsc wyłącznie do rozrywki jest już mocno podstarzałe. Podstawową misją działania współczesnych ogrodów zoologicznych jest ochrona  przyrody. Zadanie to realizowane różnymi sposobami  - od hodowli gatunków zagrożonych wymarciem (ex situ), poprzez badania naukowe, edukację społeczną, szkolenia, wpływanie na poglądy, doradzanie, po ochronę in situ gatunków, populacji i ich środowisk. Hodowla wymierających gatunków nie jest prowadzona przypadkowo - odbywa się w oparciu o międzynarodowe programy hodowlane (EEP) i księgi rodowodowe (ESB). Dzięki temu udało się odtworzyć w naturze bardzo wiele gatunków. Ogrody zoologiczne na całym świecie realizują obecnie prawie 1 000 projektów ochrony gatunków w środowisku naturalnym.  .Nasza wiedza na temat zwierząt jest coraz większa – nowoczesne badania weterynaryjne, etologiczne, genetyczne umożliwiają skuteczniejszą hodowlę dającą gwarancję przetrwania tych zwierząt, których jest coraz mniej w środowisku naturalnym. Rokrocznie ogrody zoologiczne goszczą setki milionów zwiedzających – instytucje te są więc potężnym, masowym medium mającym ogromny wpływ na biologiczną świadomość i edukację społeczeństwa. Dla coraz większej ilości ludzi ogrody zoologiczne są miejscem pierwszego kontaktu ze zwierzętami. Poczynione tu obserwacje umożliwiają zrozumienie zachowań dzikich zwierząt, kształtują wrażliwość odbiorców na ich potrzeby oraz wykształcają postawy szacunku dla dzikiej przyrody. Niewątpliwie, ogrody zoologiczne służą także rekreacji – to tutaj szukamy odpoczynku i wytchnienia  w zabieganym, miejskim życiu. Pamiętajmy jednak, że współczesne ogrody zoologiczne tworzą przede wszystkim przyszłość dla dzikiej przyrody.

Facebook
Instagram