Łódzki Ogród Zoologiczny

Ochrona Ex situ

OCHRONA IN SITU I EX SITU GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

 Ogrody zoologiczne są zaangażowane w ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez udział w programach in situ i ex situ.

In situ ochrona gatunku w jego naturalnym środowisku życia przez zachowanie niezmienionych warunków środowiskowych oraz dostosowanie rozmiarów i metod pozyskiwania do możliwości ich reprodukcji. Pracownicy ogrodów zoologicznych, ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie hodowlane, uczestniczą w bardzo wielu programach badawczych prowadzonych w rezerwatach i parkach narodowych całego świata.

Ex situ – ochrona gatunku polegająca na  przeniesieniu go do  środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Jeżeli ogrody zoologiczne chcą posiadać zdrową populację zwierząt danego gatunku zdolną do przeżycia w przyszłości, muszą utrzymywać tak wysoką różnorodność genetyczną jak to możliwe. W tym celu, gatunki są zarządzane w Europie w oparciu o programy hodowlane i księgi rodowodowe Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).

 Programy hodowlane - EEP

EEP jest najbardziej intensywnym rodzajem zarządzania populacją danego gatunku zwierząt utrzymywanego w ogrodach EAZA. Każdy program ma koordynatora (osobę posiadającą wiedzę na temat danego gatunku, pracującą w zoo). Koordynator gromadzi informacje na temat statusu wszystkich zwierząt z gatunku za który jest odpowiedzialny, publikuje księgi hodowlane, przeprowadza analizy demograficzne i genetyczne oraz tworzy plany dotyczące zarządzania gatunkiem.  Corocznie wydaje zalecenia dotyczące rozmnażania zwierząt oraz transferów zwierząt z jednego ogrodu zoologicznego do drugiego.

 

  Księgi rodowodowe - ESB

ESB (European Studbook) jest mniej intensywny niż program EEP. Osoba prowadząca księgi rodowodowe, która jest odpowiedzialna za określony gatunek, zbiera wszystkie dane dotyczące urodzeń, zgonów, transferów itp. od wszystkich instytucji EAZA, które utrzymują dany gatunek. Poprzez zbieranie i analizowanie wszystkich istotnych informacji na temat gatunku, posiadacz ksiąg rodowodowych może ocenić, czy on dobrze radzi sobie w ogrodach zoologicznych i akwariach EAZA, czy może, potrzebne jest bardziej rygorystyczne zarządzanie w celu utrzymania zdrowej populacji w długim okresie.

Facebook
Instagram