Łódzki Ogród Zoologiczny

Edukacja

Podstawowymi celami ogrodu zoologicznego są ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Zajęcia edukacyjne, prowadzone są u nas przez cały rok, zarówno na terenie ZOO, jak i w sali wykładowej.  Przybierają formę terenowych lekcji biologii, warsztatów zoologicznych, prelekcji lub wykładów dla starszych odbiorców.

Wiosną i latem proponujemy spotkania odbywające się na terenie zoo, kiedy większość zwierząt przebywa na wybiegach zewnętrznych. W deszczowe dni zajęcia prowadzimy w pawilonach zwierząt.

Jesienią i zimą zajęcia przeprowadzamy w ogrzewanych pawilonach zwierząt oraz w sali edukacyjnej. Niektóre tematy zajęć są oferowane TYLKO w tym okresie roku.

Zajęcia edukacyjne są stale wzbogacane o nowe tematy – warto więc je na bieżąco śledzić.

 

  • Czas trwania zajęć: 90 min.
  • Rozpoczynanie zajęć: od 9.00, co 30 minut (w godzinach działania ZOO)

 

Edukacja realizowana jest także poprzez kampanie na rzecz zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), którego członkiem jest ZOO Łódź. Obecna kampania – „WHICH FISH” poświęcona jest zagrożeniom przełowienia w oceanach i dotyczy wpływu komercyjnej działalności człowieka na ochronę gatunków morskich. Ogrody zoologiczne i akwaria i mają zachęcać swoich zwiedzających do zrównoważonej konsumpcji ryb morskich i stosowania certyfikowanych karm w żywieniu zwierząt.

ZOO Łódź odpowiada za treści merytoryczne i przystępność przekazywanej wiedzy, natomiast odpowiedzialność za sprawy związane z zachowaniem i bezpieczeństwem  uczestników ponoszą opiekunowie. Obecność opiekunów grup podczas zajęć jest obowiązkowa.

Pracownik ZOO prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich prowadzenia w przypadku nieodpowiedniego zachowania dzieci/młodzieży i braku reakcji opiekunów.

Facebook
Instagram