Edukacja

Podstawowymi celami ogrodu zoologicznego są ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Zajęcia edukacyjne, prowadzone są u nas przez cały rok, zarówno na terenie ZOO, jak i w sali wykładowej.  Przybierają formę terenowych lekcji biologii, warsztatów zoologicznych, prelekcji lub wykładów dla starszych odbiorców.

Wiosną i latem proponujemy spotkania odbywające się na terenie zoo, kiedy większość zwierząt przebywa na wybiegach zewnętrznych. W deszczowe dni zajęcia prowadzimy w pawilonach zwierząt.

Jesienią i zimą zajęcia przeprowadzamy w ogrzewanych pawilonach zwierząt oraz w sali edukacyjnej. Niektóre tematy zajęć są oferowane TYLKO w tym okresie roku.

Zajęcia edukacyjne są stale wzbogacane o nowe tematy – warto więc je na bieżąco śledzić.

 

  • Czas trwania zajęć: 90 min.
  • Godziny rozpoczęcia zajęć: 10.00, 12.00, 14.00
  • Dla grup korzystających z zajęć edukacyjnych możliwość promocyjnego wejścia do parku linowego Zoolandia w cenie 10zł od osoby

 

Edukacja realizowana jest także poprzez kampanie na rzecz zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), którego członkiem jest ZOO Łódź. Obecna kampania – „SILENT FOREST – MILCZĄCY LAS” poświęcona jest ginącym gatunkom ptaków śpiewających z Azji Południowo – Wschodniej. Celem kampanii jest  poprawa ich sytuacji w naturalnym środowisku oraz rozwój wiedzy i zrozumienia zagrożeń dla tych ptaków oraz sposobów, w jaki ogrody zoologiczne mogą przyczynić się do ich uratowania.

ZOO Łódź odpowiada za treści merytoryczne i przystępność przekazywanej wiedzy, natomiast odpowiedzialność za sprawy związane z zachowaniem i bezpieczeństwem  uczestników ponoszą opiekunowie. Obecność opiekunów grup podczas zajęć jest obowiązkowa.

Pracownik ZOO prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich prowadzenia w przypadku nieodpowiedniego zachowania dzieci/młodzieży i braku reakcji opiekunów.