Cennik Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.07.2017 r.

 

 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. ul. Konstantynowska 8/10

Rodzaj biletu

Ceny obowiązujące w sezonie wiosenno - letnim (22.03 - 31.10)

Ceny obowiązujące w sezonie jesienno - zimowym (01.11 - 21.03)

Bilet normalny

15 zł

11 zł

Bilet ulgowy

8 zł

5 zł

Bilet rodzinny (2 dorosłych i max. 2 dzieci)

35 zł

25 zł

Imienna roczna karta wstępu - normalna

100 zł

Imienna roczna karta wstępu - ulgowa

55 zł

Prelekcja edukacyjna wraz z oprowadzeniem po ogrodzie *

200 zł + koszt biletów

150 zł + koszt biletów

Prelekcja edukacyjna wraz z oprowadzeniem po ogrodzie + pokaz zwierząt *

250 zł + koszt biletów

200 zł + koszt biletów

Prelekcja urodzinowa **

400 zł*

 

1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom
i rencistom oraz posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+, osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim bądź umiarkowanym wraz z opiekunem.

 

2. Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej (lub orzeczenie o niepełnosprawności) oraz Miejska Karta Seniora 60+.

 

3. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do ukończenia 3. roku życia, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (do ukończenia 16 roku życia) wraz z opiekunem, osobom niepełnosprawnym posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z opiekunem, inwalidom wojennym
i wojskowym, przewodnikom i pilotom turystycznym wprowadzającym grupę przynajmniej dziesięcioosobową oraz opiekunom grup szkolnych liczących 10 osób (na każde 10 osób przypada 1 opiekun).

 

4. Z bezpłatnego wejścia mogą skorzystać osoby posiadające: legitymację osoby niepełnosprawnej do ukończenia 16 roku życia lub orzeczenie stwierdzające tą niepełnosprawność, legitymację osoby niepełnosprawnej z zaznaczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, legitymację kombatanta lub inne dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłaty.

 

5. Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego połowę należnej kwoty wynikającej z cennika. Zniżka dotyczy wyłącznie zakupu jednorazowych biletów wstępu. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest posiadanie karty w momencie zakupu biletu.

 

6. Przy jednorazowym zakupie powyżej 100 biletów, możliwe jest uzyskanie zniżki od obowiązujących cen. Wysokość rabatów negocjowana jest indywidualnie. Zarząd Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o. w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę na bezpłatny wstęp lub udzielić zniżki od obowiązujących cen.

 

7. Imienny bilet roczny uprawnia do wejścia na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym tożsamość zwiedzającego.

 

* Cena obejmuje prelekcję edukacyjną dla grupy do 15 osób. Udział każdej kolejnej osoby to dodatkowo 10 zł (max. liczebność grupy 29 os.).

 

** Cena obejmuje prelekcję edukacyjną wraz z pokazem zwierząt oraz karmienie lemurów Katta dla grupy dzieci liczącej  max. 10 osób. Udział każdej kolejnej osoby to 20 zł (max. liczebność grupy 20 os.). Szczegóły pod numerem telefonu
42 639 11 88.

 

PŁATNOŚCI:

1. W kasie biletowej - gotówką.

2. Biletomaty - gotówką i kartami płatniczymi

3. Płatność  przelewem - w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury możliwa jest jedynie za dostarczeniem w dniu wizyty do kasy zoo wypełnionego upoważnienia. Faktury wystawiane są w kasie biletowej (dla grup zorganizowanych: firm, szkół, przedszkoli, itp.)

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

nr konta: 56 1240 3073 1111 0010 6929 5921